Odborné rady


Plastové okná a plesne

S výmenou starých najčastejšie drevených okien za nové plastové okná sa mnoho ľudí stretáva s problémom vlhnutia stavby a následného vzniku plesní. Celý interiér sa stáva vďaka výborným izolačným vlastnostiam plastových okien hermeticky uzavretý a para, ktorá bežne vzniká pri varení, praní či sprchovaní, sa nemá kam odpariť. Prebytočná voda sa zráža v najchladnejších miestach izieb a spôsobuje vznik plesní.

Plesne

Plesne sú mikroskopické mimoriadne odolné huby, ktoré sa rýchlo rozširujú vo vlhkom prostredí. Ich prirodzeným biotopom je pôdne prostredie. Pleseň potrebuje vlhkosť a čo najmenej čerstvého vzduchu. Vo vzduchu sa za normálnych podmienok vyskytujú iba ojedinelo vo forme spór. Vďaka svojmu enzymatickému vybaveniu využívajú plesne ako zdroje živín najrôznejšie materiály – nábytok, podlahové krytiny, omietky, murivo, sklo alebo dlaždice znečistené organickými zvyškami. Plesne sa objavujú pomaly a nenápadne, najprv ako tmavé škvrny či tmavnutie povrchu stien pri oknách, v kútoch, za nábytkom alebo ako čierne škáry v obkladoch. Plesne v určitom štádiu dozrejú a následne uvoľňujú spóry do ovzdušia.

Dôsledky prítomnosti plesní

Dýchaním spór v miestnostiach s napadnutými povrchmi dochádza k silnej zaťaženosti dýchacích ciest a k vzniku ochorení dýchacích ciest. Priamym kontaktom s plesňami dochádza k ochoreniam kože. Plesne spôsobujú okrem zdravotných problémov aj poškodenie bytu či domu a jeho zariadenia. Prerastajú veľmi hlboko do stavebných materiálov, čím ohrozujú jeho kvalitu. Typickými prejavmi sú napríklad strata pevnosti a drobenie materiálu či opadávajúca omietka.

Dôvody vzniku plesní

Hlavnou príčinou vzniku plesní je zvýšená vlhkosť objektu. Vlhkosť spôsobená činnosťou užívateľov sa prejavuje najmä v menších priestoroch v súvislosti s nedostatočným vetraním. Po výmene starých netesniacich okien za plastové okná sa zníži priemerná intenzita výmeny vzduchu v miestnosti, zatiaľ čo produkcia vodnej pary zostáva rovnaká. Preto dochádza k výskytu povrchovej kondenzácie a k hygienickým problémom, ktoré majú za následok vznik plesní. Druhá hlavná príčina vzniku plesní je poškodenie tepelných mostov. Cez ne sa steny stále ochladzujú. Teplota na vnútornom povrchu steny sa zníži a dochádza k riziku vzniku plesní.

Odstraňovanie a predchádzanie tvorby plesní

Najúčinnejšou zbraňou v boji s plesňami je jednoznačne intenzívne, pravidelné a dostatočné vetranie. Odborníci tiež odporúčajú nechávať otvorené dvere medzi miestnosťami, aby mohol vzduch v byte voľne prúdiť. Ďalšou radou v predchádzaní tvorby plesní je dostatočné vykurovanie, správne rozmiestnenie nábytku, pravidelné odstraňovanie prachu aj z miest za nábytkom, zateplenie obvodových konštrukcií a základnou podmienkou odstránenia tvorby plesní je komplexné vysušenie muriva.

 

Plastové okná a vodné pary

Po inštalácii plastových okien očakáva majiteľ čo najlepšiu tepelnú izoláciu, ktorá zabezpečí zníženie nákladov na vykurovanie a redukciu prievanu a hluku na minimum. Tieto požiadavky kladú vysoké nároky na tepelnoizolačné vlastnosti plastových okien, potreba kvalitného vzduchu v miestnostiach a jeho dostatočnej výmeny však súčasne vyžaduje od okien istú priepustnosť.

Kondenzácia vodných pár

Po montáži moderných, dobre izolujúcich okien a pri absencii dostatočného vetrania je jedným z najčastejších problémov spojených s inštaláciou plastových okien kondenzácia vodných pár. Tieto problémy nastávajú obzvlášť v rekonštruovaných a renovovaných objektoch s nedostatočnou izoláciou vonkajšieho muriva, podobná situácia môže ale nastať aj v novostavbách.

Vnútorná strana plastových okien

Dnes je už prakticky nemysliteľné, aby novostavby neboli aspoň čiastočne zateplené, oproti tomu však rekonštruované objekty nemajú v mnohých prípadoch vyriešené energetické problémy. Všeobecne teda možno povedať, že predpokladom vzniku kondenzácie vodných pár je vysoká relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri spoločne s nízkou povrchovou teplotou stavebných konštrukcií. V okrajových častiach zasklenia plastových okien dochádza vplyvom vyššej tepelnej vodivosti dištančného profilu – obvodu zasklenia – k zvýšeniu tepelného toku a poklesu vnútornej povrchovej teploty v porovnaní s ostatnou plochou zasklenia. Keď táto teplota klesne pod teplotu rosného bodu, dochádza ku kondenzácii vodnej pary.

Novostavby a plastové okná

V súčasnosti sa vplyvom trendu rýchlej výstavby osádzajú okná do vonkajšieho tzv. hrubého plášťa muriva. Vonkajšia stavba sa môže takto rýchlo uzavrieť a pokračovať prácami v interiéroch. Kvalitné plastové okná vyznačujúce sa vysokými izolačnými vlastnosťami zabránia úniku tepla z interiéru do exteriéru a prenikaniu vlhkosti z vonkajšieho prostredia do interiéru domu alebo bytu. Konzervujú preto aj vlhkosť vznikajúcu v dôsledku vysychania muriva po dokončení stavebných procesov. Vplyvom zatepľovacích systémov rastie difúzny odpor obvodového plášťa a novostavba vysychá do rovnovážneho stavu niekoľko rokov, môže sa však stať, že kvôli chybnému návrhu bude jej trvalým stavom stav vnútornej vlhkosti.

Podobným problémom býva osadzovanie plastových okien do vonkajšieho líca stavby, kedy automaticky dochádza ku kondenzácii vodných pár v oblasti napojenia okna na plášť. Problém nevzniká, ak sa okná osadia tak, aby bolo možné zatepliť aspoň detail napojenia.

Rekonštrukcie a plastové okná

Pri montáži plastových okien do stavby, v ktorej boli zdvojené okná, nastáva podobná situácia ako pri novostavbách. Plastové okná sú osadené takmer do vonkajšieho líca obvodového plášťa. V takomto prípade je vhodné osadiť okno približne do polovice hrúbky obvodového plášťa a detail napojenia zatepliť. Rozhodujúca je kvalita použitého profilového systému, predovšetkým však jeho hodnota prestupu tepla.

Údržba plastových okien – vetranie

Čím je vyššia relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri, tým väčšia je pravdepodobnosť kondenzácie vodných pár. Jej hodnotu je možné zmierňovať správnym vetraním miestností. Existuje rad systémov, ktoré upravujú tesnenie okna a umožňujú infiltráciu špárou medzi rámom a krídlom okna. Spôsobujú však aj istú stratu zvukovej a tepelnej izolácie. Je možné využiť aj tzv. mikroventiláciu v kovaní alebo štvrtú polohu kľučky. Najúčinnejším spôsobom vetrania je tzv. nárazové vetranie všetkými oknami s trvaním 10 – 15 minút. Nárazové vetranie spôsobuje minimálnu stratu tepla a maximálne vyvetranie interiéru.

 

Sú plastové okná priaznivé pre životné prostredie?

Áno. Plastové profily sú vyrábané z tvrdeného pvc, ktorý nezaťažuje životné prostredie. Na ošetrovanie okien nie sú potrebné žiadne chemikálie. Netreba používať žiadne nátery. Plastové profily z demontovaných okien sú 100% recyklovatelné.

Sú plastové okná hospodárne?

Áno. Už pri kúpe sú cenovo prístupné. Výborná tepelná izolácia moderných viackomorových profilov zabezpečí zníženie vykurovacích nákladov. Plastové okná majú životnosť  cca.  50 rokov, aj bez ošetrovania sú odolné poveternostným podmienkam a udržujú si tvar. Profily z demontovaných okien sú opäť výrobnou surovinou a sú 100 zhodnotiteľné. Náklady na skládkovanie či spaľovanie celkom odpadávajú.

Plastové okná sú dnes najčastejšou náhradou za staré okná. Je to preto, že ponúkajú výborný pomer medzi cenou a ponúkanou hodnotou. Plastové okná môžu byť len tak kvalitné, ako je plastový profil z ktorého sú vyrobené. Ten sa skladá z viacerých komôr (najčastejšie ich je 3 – 7), pričom platí – čím viac komôr, tým lepšia izolácia plastového okna.  Môžete si tiež vybrať hranatý, alebo zaoblený plastový profil. V súčasnosti už výrobcovia plastových okien hľadajú iné možnosti zvýšenia tepelnej izolácie rámu ako je zvyšovanie počtu komôr profilu.

Plastové okná – z čoho sa skladajú?

Profil plastového okna je vyrobený z tvrdeného pvc. To znamená, že plastový rám sám o sebe nie je veľmi tvarovo stály. Preto sa doňho montujú kovové výstuhy, ktoré bránia „krúteniu okna“. Kvalitná výstuž rámu plastového okna by mala mať hrúbku aspoň 2mm. Dôležitá je aj kvalita samotného plastu, pretože nekvalitný plast môže po čase vplyvom UV žiarenia zožltnúť. Pri kúpe nového plastového okna si tiež treba všimnúť kvalitu tesnenia a kovania. Sú to totiž jedny z kľúčových prvkov plastového okna.

Plastové okná – starostlivosť

Základná starostlivosť o plastové okná je jednoduchá:

  • odporúča sa aspoň raz ročne premazať vazelínou kovania a pohyblivé časti plastového okna
  • raz ročne pretrieť tesnenia okna prípravkom na báze silikónu
  • pri umývaní sa nesmú používať agresívne chemikálie, ktoré by mohli plastové okná poškodiť

Plastové okná – trvanlivosť

Trvácnosť plastových okien sa odvíja od starostlivosti o nich, poveternostných podmienok a kvality samotných plastových okien. Výrobcovia uvádzajú, že životnosť plastových okien je asi 35 – 60 rokov.