Slnečné plachty na mieru


Presné rozmery slnečnej plachty znamenajú vzdialenosti medzi vonkajšími okrajmi kovových krúžkov, ktoré sú zašité do rohov slnečnej plachty.

Pri meraní priestoru pred montážou plachty potrebujeme pri ručnom napínaní k rozmerom pripočítať aspoň 13 centimetrov na spojovacie  a napínacie prvky. Keď máme napínač, prirátajme aspoň 30 centimetrov – neodporúčame použitie rovnakých spojovacích prvkov v každom rohu plachty. Pri montáži použime aspoň jeden napínač, aby sme mohli plachtu neskôr, dodatočne napnúť.

Po nájdení stabilných bodov môžeme k týmto bodom najprv voľne priviazať našu plachtu. Ak sú potrebné ďalšie napínacie body, vybudujme ich, a potom celú plachtu opatrne napnime.
Pri objednávaní plachty nám napíšte do poznámky počet a typ kotviacich bodov (tehla – deravá alebo pevná, drevo, betón, kov atď.), a my vám navrhneme a pošleme potrebné spojovacie prvky !

Keď méte záujem o slnečnú plachtu na mieru, môžete vyplniť jednu z nasledujúcich on-line formulárov:

Trojuholník

 

3sg

Rozmery medzi kotviacimi bodmi:

A-B: cm
B-C: cm
C-A: cm

Rozmery slnečnej plachty:

a-b: cm
b-c: cm
c-a: cm

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón

Štvoruholník

4sg

Rozmery medzi kotviacimi bodmi:

A-B: cm
B-C: cm
C-D: cm
D-A: cm
A-C: cm
B-D: cm

Rozmery slnečnej plachty:

a-b: cm
b-c: cm
c-d: cm
d-a: cm
a-c: cm
b-d: cm

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón

Päťuholník

5sg

Rozmery medzi kotviacimi bodmi:

A-B: cm
B-C: cm
C-D: cm
D-E: cm
E-A: cm
A-C: cm
A-D: cm
B-D: cm
B-E: cm
C-E: cm

Rozmery slnečnej plachty:

a-b: cm
b-c: cm
c-d: cm
d-e: cm
e-a: cm
a-c: cm
a-d: cm
b-d: cm
b-e: cm
c-e: cm

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón